ệnh viện Giao thông Vận tải đã lỗ lũy kế gần 45 tỷ đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Giao thông Vận tải đạt 42,5 tỷ đồng doanh thu thuần. Do giá vốn cao gần bằng doanh số nên Bệnh viện chỉ đạt mức lãi gộp 148 triệu đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý phải trả lên đến 10,2 tỷ đồng khiến bệnh viện lỗ gần 10 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Với khoản lỗ trên, Bệnh viện Giao thông Vận tải đã lỗ lũy kế gần 45 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý II/2017.
>> Lãi Suất F88 – Lãi Suất Cầm Đồ F88
Được biết, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương là cơ sở y tế công lập lớn đầu tiên thoát bao cấp để chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường. Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào ngày 5/1/2016. Người giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ tại Bệnh viện Giao Thông Vận Tải. Bệnh viện vẫn được kế thừa một loạt chính sách ưu đãi đã ban hành trong lĩnh vực y tế công lập như miễn tiền thuê đất; áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý II/2017 của bệnh viện này cho thấy tình hình kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn. Cho đến 30/6/2017, Bệnh viện này có vốn điều lệ 168 tỷ đồng, sau mấy năm thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Bệnh viện đã giảm xuống mức 136 tỷ đồng. Nợ phải trả của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải tính đến 30/6/2017 là 268 tỷ đồng, gấp đôi so với vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, Bệnh viện này cũng chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Báo cáo tài chính Bệnh viên Giao Thông Vận Tải quý II/2017

Hoàng Trung

Theo Trí thức trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *